APUNTS

APUNT 1: Com escollir el tema del nostre TFG

Abans de començar l’elaboració del TFG, és necessari escollir i delimitar quin serà el tema sobre el qual farem la nostra recerca. Es tracta d’una de les etapes més importants del procés, ja que si ens bloquegem en aquest punt, anirem donant tombs d’aquí cap allà, mentre van passant les setmanes, i fins i tots els mesos. De fet, són molts els i les estudiants que consideren que la definició del tema constitueix l’etapa més difícil de tot el procés d’elaboració d’un TFG i a la vegada, la que menys atenció acostuma a rebre en els manuals i les classes preparatòries. Per aquest motiu, en aquest primer apunt aprendrem les estratègies i els criteris que poden ser-nos útils per escollir un bon tema de recerca.

¿Per què ens costa tant escollir un tema de recerca? Podria semblar que és perquè no se’ns acut res, però l’experiència ens indica que sovint passa el contrari: hi ha masses temes que ens interessen i som incapaces de decidir-nos per un. Un dia ens agradaria fer un treball sobre les eleccions al nostre municipi, l’altre pensem que estaria bé estudiar el lideratge de les dones en política, i encara un tercer pensem que ens agradaria fer una avaluació crítica dels diferents índexs amb què es mesura el grau de democràcia d’un país, i així qui dies passa, anys empeny, però els temps corre depressa, i sentim que estem perdent un temps preciós que ja podríem estar emprant en elaborar el TFG.

En aquest primer apunt, us proposo una estratègia per sortir d’aquest bloqueig. Si no sabeu encara quin serà el vostre tema de recerca, feu un pas enrere i pregunteu-vos abans per quins són els vostres interessos. Penseu que l’elaboració d’un TFG suposa una gran inversió de temps, d’esforç i de recursos, per la qual cosa és important que el tema que escolliu estigui connectat amb els vostres interessos personals. Imaginem-nos tres estudiants ficticis de Ciència Política (l’Anna, el Gabriel i la Marina).

Des de jove, l’Anna ha tingut una forta consciència mediambiental i des de fa anys participa en un col·lectiu ecologista del seu municipi. Ha participat en diferents mobilitzacions en defensa del territori i segueix amb interès les notícies sobre el medi ambient que apareixen a la premsa i a les xarxes socials. Va estar dubtant entre estudiar Ciència Política i Ciències Ambientals, però finalment es va decidir per la Ciència Política perquè li interessava estudiar de quina manera les institucions públiques podien implicar-se en la defensa del medi ambient. Durant el grau, va descobrir que les assignatures que més li agradaven eren aquelles vinculades amb les relacions internacionals. Va fer una beca Erasmus a Brussel·les on a més d’aprendre llengües i li agradaria treballar com a funcionària al Parlament Europeu.

Al Gabriel li agrada molt viatjar i conèixer nous països. Alhora, en Gabriel és molt actiu en el moviment associatiu del seu municipi. Els caps de setmana és monitor de l’esplai i darrerament va aconseguir que l’Ajuntament els cedís un espai municipal per crear un Casal de Joves. Durant el grau, va sentir-se atret per les assignatures que tenen a veure amb la política comparada i els moviments socials. També és un usuari actiu de les xarxes socials. De fet passa moltes hores navegant per Internet, descobrint nous comptes interessants a twitter, i segueix diferents blogs personals d’internautes que viuen en països en situació de conflicte (Síria, Ucraïna, Myanmar,…).

A la Marina li agrada molt llegir i passa moltes hores a la biblioteca de la Universitat. Quan va acabar el batxillerat, va estar dubtant durant si estudiar Filosofia o Ciència Política, però va optar per la segona perquè l’interessava connectar la reflexió amb els temes d’actualitat. Durant el grau, la Marina va seguir amb molt d’interés tots els cursos sobre pensament polític clàssic i sobre teoria política contemporània: les teories del contracte social, el republicanisme clàssic i modern, els debats entre liberals i comunitaristes,…De fet, li agradaria poder-se quedar a la universitat aprofundint en teoria política, i ja està buscant informació de quines universitats europees ofereixen màsters amb aquesta orientació. Recentment, ha llegit un llibre sobre Ciencia Política amb perspectiva de gènere, i l’ha trobat molt interessant. De fet, al llarg d’aquests anys a la universitat, ha col·laborat amb la universitat en l’organització dels actes commemoratius del 8 de març i del 25 de novembre contra les violències masclistes i sempre havia tingut curiositat en saber com es podia vincular el seu activisme universitari a favor de la igualtat entre homes i dones amb els estudis de ciència política.

Us proposo que feu el mateix que han fet l’Anna, el Gabriel i la Marina. Agafeu un full en blanc i escriviu quins són els vostres interessos en relació a la ciència política (per què heu decidit escollir aquest grau), com imagineu el vostre futur professional, quines assignatures o temes que heu tractat al llarg del grau us hagin estimulat, quines notícies vinculades a l’actualitat política heu seguit darrerament amb més interès, de quina manera les vostres aficions o hobbys poden connectar-se amb la ciència política i fins i tot què espereu del vostre TFG.

Un cop hem delimitat quins són els nostres interessos personals, hem de transformar-los en temes aptes per a realitzar un TFG. Per exemple, l’Anna en funció dels seus interessos podria orientar el seu TFG cap a la governança mediambiental global, estudiar els processos de presa de decisions entre els diferents represetants estatals i potser escollir un o dos casos per aprofundir-hi: per exemple, les negociacions que van portar a la signatura dels acords de Kyoto o al COP-21 a Paris. En Gabriel, per exemple podria orientar el seu treball cap a la política comparada i l’acció col·lectiva: analitzant per exemple les mobilitzacions socials que van conduir al derrocament dels règims de Zine El Abidine Ben Ali a Tuníssia i Hosni Mubarak a Egipte. Per afinar més el tema, com li interessen les xarxes socials podria voler analitzar el paper de les xarxes socials en els processos democratitzadors d’ambdós països. Ara bé donat que no sap àrab, podria limitar la seva recerca a la projecció internacional que diferents bloggers àrabs de parla anglesa van donar d’aquests processos i com aquests van ser rebuts per la premsa internacional.Finalment, la Marina podria orientar la seva recerca als recents debats dins del republicanisme contemporani que va conèixer en un seminari de Teoria Política que va cursar l’estiu passat. En concret, li va interessar molt el debat al voltant de la llibertat entesa com a no-dominació en contraposició a la llibertat cm a no-interferència, que ella va connectar de forma instintiva a les reivindicacions del moviment feminista. En el curs no es va tractar aquest enllaç, però ara ella tenia ganes d’aprofundir-hi i pensa que el TFG és una oportunitat per fer-ho.

Tant l’Anna, com el Gabriel o la Marina han definit els temes dels TFGs a partir dels seus interessos, dels seus coneixements previs i de les seves expectatives futures. Alhora els han orientat dins la Ciència Política, partint de debats i problemàtiques rellevants per la disciplina (la governança internacional, l’acció col·lectiva en les transicions democràtiques i els entrecreuaments conceptuals en teoria política), han procurat que els temes escollits fossin investigables i tinguessin rellevància política i social, i han estat conscients de les seves limitacions al escollir el tema (per exemple, el coneixement d’un idioma o l’accés a determinada informació).

Fixeu-vos que un tema que pot ser bo per la Marina, podria no ser-ho per en Gabriel o per l’Anna. En aquest sentit, la decisió sobre quin tema volem investigar és sempre subjectiva. Ara bé, hi ha un conjunt de criteris que s’espera que compleixin:

a) El tema ha de ser susceptible de poder ser investigat

b) El tema ha de ser abordable en relació al temps i als recursos que disposem.

c) L’anàlisi que fem del tema a d’aportat aspectes originals, noves troballes o avenços en aquesta temàtica

d) Ha de ser un tema rellevant (acadèmica, social o políticament)

e) Hem de tenir un coneixement previ del tema o la possibilitat d’obtenir-lo.

f) Ha d’estar connectat amb un problema actual.

(adaptat d’Alguacil, 2011)

Resumint, si esteu bloquejats en l’elecció d’un tema ordeneu primer quins són els vostres interessos personals, a partir d’allí intenteu transformar aquests interessos en un tema que compleixi els criteris especificats i posteriorment escriviu el vostre tema en no més de 20 paraules: el rol dels estats en els processos de negociació dels acords de COP-21; la importància dels blogs en la recepció de les revolucions àrabs per la premsa occidental i les contribucions del feminisme a la definició del concepte de llibertat republicana.

Penseu també que per afinar l’elecció del tema podeu demanar consell al vostre tutor/a o altres professors/es del departament. Fins i tot, pot ser que el vostre interès sigui precisament investigar un tema que aquesta persona està treballant, i aleshores serà ella qui us suggerirà el tema sobre el qual fareu el vostre TFG.

Finalment, tingueu en compte molt especialment els dos primers criteris: el tema que escolliu ha de ser investigable i que heu de poder-ho fer en relació al temps i als recursos que disposeu. No té sentit que us embarqueu a estudiar temes que no es poden investigar, ja que són massa vagues (el poder), són enunciats com a proposicions normatives (el capitalisme és millor que el socialisme), no disposem d’accés a les dades (els valors democràtics de la població nord-coreana) o es refereixen a esdeveniments futurs dels quals no disposem d’evidència empírica (qui guanyarà les properes eleccions generals). Alhora, tingueu present sempre els recursos i el temps que podreu dedicar al vostre TFG a l’escollir un tema. Potser, hi hagi un tema que us interessa molt però que requeriria una inversió de viatges, hores i coneixement idiomàtic que no disposeu. Així doncs, el millor tema que podeu escollir serà aquell que complint els criteris anteriorment esmentats s’adapti als vostres interessos, a les vostres necessitats i als recursos que podreu disposar per elaborar el vostre TFG. En el proper apunt, veurem com inscriure aquest tema en un problema de recerca. Fins aviat!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.