Bibliografia Recomanada

Els imprescindibles:

Anduiza, Eva; Crespo, Ismael & Mendez, Mónica (2009). Metodología de investigación en Ciencia Política. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

(Un manual didàctic editat per l’excel·lent col·lecció Cuadernos Metodológicos del CIS)

Corbetta, Piergiorgio (2007). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid: McGraw-Hill.

(Un excel·lent manual per introduir-nos en la metodologia i les tècniques de recerca en Ciències Socials)

Chulia, Elisa & Agulló, Marco V. (2012) Cómo se hace un trabajo de investigación en Ciencia Política. Madrid: Los Libros de la Catarata

(Una breu i amena introducció a l’elaboració de treballs de recerca en ciències polítiques que incorpora també consells i suggeriments per a aquells/es de vosaltres que voleu orientar els vostres TFGs en el camp de la teoria política normativa, sovint desatesos a la resta de manuals)

King, Gary W.; Keohane, Robert y Verba, Sidney (2000). El diseño de la investigación social. La inferencia científica en los estudios cualitativos. Madrid: Alianza.

(Una de les monografies de referència, si bé també ha estat objecte de crítiques pel seu excessiu dogmatisme.)

Lago, Ignacio (2008). La lógica de la explicación en las ciencias sociales. Una introducción metodológica. Madrid: Alianza.

(Si teniu dificultats en seguir el llibre anterior, aquest d’Ignacio Lago podeu adreçar-vos a aquest llibre d’Ignacio Lago escrit en un llenguatge més clar i entenedor)

Els recomanables:

Babb, James (2012 ). Empirical Political Analysis : an Introduction to Research Methods . Harlow: Pearson.

Borge Bravo, Rosa (2009 ). Tècniques d’investigació en ciència política II : etapes, dades, mètodes, tècniques i anàlisi (2a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya.

Box-Steffensmeier, Janet M. Brady, Henry E. Collier, David, 1942- (2008 ). The Oxford handbook of political methodology . Oxford: Oxford University Press.

Brady, Henry E. y Collier, David (eds.) (2004). Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards. Lanham, Md.: Rowman and Littlefield.

Gerring, John ( 2014). Metodología de las ciencias Sociales. Madrid: Alianza.

Halperin, Sandra (2012 ). Political research : methods and practical skills . Oxford: Oxford University Press.

Hancke, Bob (2009). Intelligent Research Design. A guide for beginning researchers in the Social Sciences. Oxford: Oxford University Press.

Lewis-Beck, M. (1980). Applied regression: An introduction. Thousand Oaks: Sage Publications.

Manheim, J.B. i Rich, R.C. (1986). Análisis Político Empírico. Mètodos de Investigación en Ciencia Política. Col·lecció Alianza Universidad Textos, nº 123. Madrid: Alianza.

Marsh, David & Stoker, G. (Eds.) (2002). Theory and Methods in Political Science, Palgrave.

Pasquino, Gianfranco (1996). “Metodología de la investigación política” (pp. 39-78), en G. Pasquino (et al.), Manual de Ciencia Política, Madrid: Alianza Universidad.

Pollock, Philip (cop. 2012 ). The Essentials of political analysis (4th ed). Washington, D.C: CQ Press.

Pollock, Philip (cop. 2012 ). An SPSS companion to political analysis (4th ed.). Washington, D.C.: CQ Press.

Ragin, Charles (1987). The Comparative Method: Moving beyond Qualitative and Quantitative Strategies. Berkeley: University of California Press.

Ramazanoglu, Caroline & Holland, Janet (2002). Feminist Methodology: Challenges and Choices. London: SAGE Publications.

Sala, Gemma (2010 ). Tècniques d’investigació en ciència política (2a ed.). Barcelona: UOC Universitat

Santana, Andrés (2013). Fundamentos para la investigación social. Madrid: Alianza Editorial.

Shilvey, W. Philipps (2002). The Craft of Political Research. Upper Saddle River: Prentice Hall.

Van Evera, Stephan (2004). Guía para estudiantes de ciencia política. Métodos y Recursos. Barcelona: Gedisa.

Finalment, si esteu interessades en la metodologia de recerca feminista, us pot resultar d’interès conèixer els recursos que disposa el SIMREF (Seminari Interdisciplinar de Metodologia de Recerca Feminista)  http://www.simref.net i el respositori de vídeos del SIMREF https://vimeo.com/channels/simref