RECEPTES

RECEPTA 3: Com citar? Els estils de citació

Conèixer un estil de citació i aprendre a usar-lo correctament és una de les competències imprescindibles que heu de desenvolupar en el vostre procés de formació com a futurs/es científics/ques socials. Si fa uns anys encara hi havia certa llibertat alhora d’escollir com citar i referenciar els treballs acadèmics, actualment cada cop més departaments tendeixen a demanar que els treballs, i en particular es TFG, compleixin un estil de citació determinat d’acord amb els criteris emprats per les revistes científiques. Continue reading “RECEPTA 3: Com citar? Els estils de citació”