RECEPTES

Les fonts de dades

(En construcció)

L’elaboració d’un Treball de Fi de Grau requereix que conegueu els diferents banc de dades on podreu accedir als indicadors, sèries i microdades necessàries per elaborar el vostre projecte de recerca. Entre les diferents fonts de dades a les que podem accedir, podem distingir entre les fonts estadístiques oficials que contenen indicadors socioeconòmics rellevants per a l’elaboració del nostre TFG i els Bancs d’Estudis d’Opinió Pública. Continue reading “Les fonts de dades”