APUNTS

APUNT 3: La pregunta de recerca

Un cop hem identificat el tema i hem construït el problema, estem ja en disposició d’elaborar la nostra pregunta de recerca. Tota investigació comença amb una pregunta a la qual el nostre treball vol donar una resposta, fins que no tenim pregunta, no tenim recerca. Penseu la pregunta de recerca com el fil d’Ariadna que ens acompanyarà al llarg de tot el nostre procés, per la qual cosa la seva elaboració no pot ser mai mecànica, sinó que requereix que hi dediquem temps, esforç i posem a prova la nostra capacitat de raonament. Quan més clara, precisa, pertinent i rellevant sigui la nostra pregunta de recerca, més fàcil ens serà respondre-la. Si heu definit i elaborat correctament el problema, teniu bona part del camí aplanat per construir la vostra pregunta de recerca. Continue reading “APUNT 3: La pregunta de recerca”