APUNTS

APUNT 5: L’elaboració del marc teòric

Un cop hem definit el tema, construït el problema, elaborat la pregunta i formulat els objectius ja estem en condicions d’armar els fonaments teòrics sobre les quals es basarà la nostra investigació. Per fer-ho, és necessari revisar allò que ja s’ha dit sobre el nostre problema i pregunta de recerca i identificar aquells conceptes, i relacions entre aquests, que serviran de fonament a la nostra argumentació. Tanmateix, és important recordar que la revisió de literatura ni comença ara, ni finalitza quan donem per tancat el marc teòric. De fet, tant la revisió bibliogràfica com l’elaboració de teoria ja l’hem iniciada quan hem definit el tema i hem construït el problema, i ens acompanyarà en cada nova etapa de la nostra recerca fins el moment d’escriure les conclusions. És per aquest motiu que diem que la investigació social no segueix una progressió lineal, sinó que avança en espiral a través d’un diàleg continu entre la teoria i les dades empíriques. Continue reading “APUNT 5: L’elaboració del marc teòric”