APUNTS

APUNT 12: La delimitació de la població i la unitat d’anàlisi

A l’hora d’emprendre el disseny metodològic és necessari definir prèviament quina serà la unitat d’anàlisi, la població i la mostra  sobre les quals centrarem la nostra recerca. Malauradament, aquest procediment no és tant fàcil com podria semblar a primera vista. Al tractar-se de termes polisèmics, és a dir que poden adquirir diferents significats, sovint incorrem en errors d’especificació al definir la població o la mostra, el que pot comportar incongruències metodològiques en el disseny de la recerca. En aquest apunt, aprendrem a definir la població, les unitats d’anàlisi i les tècniques de mostreig (qualitatiu i quantitatiu) que poden ser-nos útils per desenvolupar el nostre TFG. Continue reading “APUNT 12: La delimitació de la població i la unitat d’anàlisi”