APUNTS

APUNT 4: La formulació dels objectius de recerca

Els objectius són els que precisen què pretenem aconseguir en la nostra investigació i com pretenem fer-ho. La seva formulació ha de ser el màxim de clara, precisa, concisa i delimitada i han d’estar alineats amb la construcció del problema, la pregunta, la justificació de la recerca i el disseny metodològic que emprarem. Continue reading “APUNT 4: La formulació dels objectius de recerca”