APUNTS

APUNT 10: Els paradigmes de recerca

Quan parlem de paradigmes de recerca, ens passa sovint com al protagonista de l’obra de Molière quan se sorprenia del fet que durant tota la seva vida hagués parlat “en prosa” sense saber-ho. D’igual manera, sempre que desenvolupem una investigació ho estem fent des d’un paradigma de recerca encara que no en siguem conscients. Ignorar aquest fet, pot ser font d’errors i i d’inconsistències. És per aquest motiu, que cal conèixer i enunciar el paradigma on inscriurem la nostra recerca abans d’elaborar el nostre disseny d’investigació. Fer-ho d’aquesta manera constitueix no només un exercici d’honestedat científica, sinó també una guia per afrontar les diferents decisions metodològiques que haurem de prendre en el curs del nostre procés d’investigació i que hauran de ser consistents amb la nostra elecció paradigmàtica. Continue reading “APUNT 10: Els paradigmes de recerca”