RECEPTES

RECEPTA 3: Com citar? Els estils de citació

Conèixer un estil de citació i aprendre a usar-lo correctament és una de les competències imprescindibles que heu de desenvolupar en el vostre procés de formació com a futurs/es científics/ques socials. Si fa uns anys encara hi havia certa llibertat alhora d’escollir com citar i referenciar els treballs acadèmics, actualment cada cop més departaments tendeixen a demanar que els treballs, i en particular es TFG, compleixin un estil de citació determinat d’acord amb els criteris emprats per les revistes científiques. Continue reading “RECEPTA 3: Com citar? Els estils de citació”

RECEPTES

RECEPTA 1: On cercar informació? i trobar-la

En aquesta primera recepta aprendrem a cercar aquella informació acadèmica (articles, llibres, tesis,…) que pot ser-nos d’utilitat en el procés d’elaboració del nostre TFG. Tal i com hem vist en els apunts, la cerca d’informació no es limita únicament a l’etapa d’elaboració del marc teòric, sinó que va informant tot el procés de recerca, des de l’elecció inicial del tema fins a l’escriptura de les conclusions. És per aquest motiu, que us convé conèixer des d’un bon inici com fer una bona cerca documental i on trobar aquesta documentació. Continue reading “RECEPTA 1: On cercar informació? i trobar-la”